Nem jelentkeztél, nem vettek fel?

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
A HIVATALOS MEGHIRDETÉSEK MÁR OLVASHATÓK A WWW.FELVI.HU OLDALON.

Semmi baj, osztatlan tanár, alap- és mesterképzésben is rengeteg szak közül választhatsz a PTE BTK-n!

Előreláthatóan 2018. július 27-én válik elérhetővé a felvi.hu felülete, melyen a jelentkezésedet augusztus 6-ig adhatod le – azaz jelentkezni csak elektronikusan lehet, papíron nem! -, majd augusztus 24-én este várható a ponthatárok ismertetése. A pótfelvételi során csak egy szakot választhatsz, önköltséges képzésben, tehát a döntésedet jól fontold meg. A jelentkezés ingyenes és csak azok élhetnek a lehetőséggel, akik a most lezárult felvételi eljárásban nem jelentkeztek sehová, vagy egy intézménybe sem nyertek felvételt. Tehát: bárki jelentkezhet, aki a most lezárult felvételi eljárásban nem nyert felvételt sehova (vagy azért, mert kevés volt a pontja, vagy azért, mert nem is adott be jelentkezést sehova).

A pótfelvételire azoknak érdemes jelentkezniük, akik rendelkeznek annyi ponttal, amennyi a most záruló általános eljárásban az önköltséges szakon kialakult. Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott az alap- és osztatlan képzésben 280 pont, a mesterképzésben 50 pont a ponthatár, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

A mesterképzésbe vagy az osztatlan tanár szakokra vágyók még egy fontos dátumot jegyezzenek meg: 2018. augusztus 14-21. között fog a felvételi vizsgájukra sor kerülni, a pontos dátumról e-mailben értesítjük majd jelentkezőinket.

Az alábbiakban megtalálhatod a választható képzéseink teljes listáját, a honlap további menüpontjai alatt pedig segítséget nyújtunk a felvételi eljáráshoz és egy kis ízelítőt adunk a Rád váró pécsi egyetemista életből. Reméljük, szeptembertől hallgatónkként üdvözölhetünk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán! 

Fontos! A tanulmányok halasztással kezdésére sajnos nincs mód!

Választható BA képzéseink 

A  képzésekre való bejutáshoz rendelkezni kell minimum egy, az adott szakra meghatározott emelt szintű érettségivel. Ez alól kivételt képeznek azok az alapképzésre jelentkezők, akik már rendelkeznek felsőoktatásban szerzett oklevéllel. Bővebben erről itt.

Jelentkezni min. annyi ponttal lehet, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt. Ennek eldöntésében a pontszámító kalkulátor segíthet.

Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott az alap- és osztatlan képzésben 280 pont, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

 

 

 

Germanisztika – német és német nemzetiségi szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
német (emelt) v. német
nemzetiségi (emelt) v.
német nemzetiségi
nyelv és irodalom (emelt)
ÉS 
angol v. francia v. holland v.
latin v. magyar v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol
v. történelem
Egy nyelv csak egyszer választható!

N   200 000 Ft

6

A germanisztika szakosok a német nyelvtudás mellett az általános társadalomtudományi témakörökben is kimerítő ismereteket szerezhetnek, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Német szakfordítói specializáció vagy modern német irodalom és kultúra specializáció közül választhatnak a hallgatók, de minor szakot is felvehetnek, hogy más tudományterületekbe is betekintést nyerhessenek. A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a germán kultúra és nyelvcsalád érdekel, valamint indíttatást éreznek annak átadására, népszerűsítésére.

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 293 

 

Informatikus könyvtáros

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N kettőt kell választani: informatika v.
informatika ismeretek v. informatikai
alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom
v. matematika
v. társadalomismeret v. történelem
v. egy idegen nyelv
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

N   170 000 Ft

6

A képzés során korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a célunk. A végzett hallgatók képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására, valamint a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására. 

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 294  

 

Kommunikáció és médiatudomány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

190 000 Ft   

6

A kommunikációs képzés 1992 óta folyik a Karon, és rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb formája lett, mely pozícióját ma is őrzi. Markáns társadalomtudományos megközelítésmód jellemzi, és folyamatosan reagál a kommunikáció gyorsan átalakuló jelenségszféráján belüli változásokra, illetőleg a munkaerőpiac viharos átstrukturálódására. A cél olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akik átlátják a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a média fontosabb intézményeit és felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben a kommunikációs munka végzésére.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 286, L 310

 

Közösségszervezés

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L kettőt kell választani: biológia v.
magyar nyelv és irodalom
v. matematika v. társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz)
Egy emelt szint kötelező.

N 170 000 Ft  

L  150 000 Ft 

6

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt..

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 315, L 308

 

 

Magyar

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar (emelt)
ÉS 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv (angol v. 
francia v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol)

N   200 000 Ft

L    200 000 Ft

6

A magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek a magyar szakosok, valamint betekintést nyerhetnek az irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárásokba, melyek elengedhetetlenek a képzésük második ciklusban történő folytatásához.

A tanszékről bővebben itt és itt olvashatsz.  

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 307, L 380

 

Nemzetközi tanulmányok

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)
 

N   190 000 Ft

6

A nemzetközi tanulmányok alapszak az Európai Unió, a nemzetközi rendszerek és Magyarország nemzetközi környezetének szakértőit képzi. A cél, hogy a szakon diplomát szerzett hallgatok a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek legyenek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non–profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 286

 

Néprajz

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar és társadalomismeret vagy
történelem (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

N 200 000 Ft

L 150 000 Ft

6

A néprajz szakon az etnográfia, a folklorisztika és a kulturális antropológia elméleti ismereteinek elsajátításán túl hangsúlyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás módszereinek elsajátítása és a terepkutatás. Cél a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 321, L 300

 

Ókori nyelvek  és kultúrák [klasszika-filológia]

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

magyar nyelv és irodalom v. történelem
ÉS 
angol v. arab v. francia v. japán v.
latin v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol
v. újgörög
(A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

 

N   200 000 Ft

6

A végzettek alkalmasak az antik mitológia, irodalom és művészet, tágabban az antik kultúra magas szintű közvetítésére a kulturális életben (pl. könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók, média), a szakirányuknak megfelelő (görög-latin) legalább középszintű idegen nyelvtudás használatára; az ókori kultúrák ismeretét igénylő, idegenforgalmi-turisztikai jellegű munkakörök ellátására.

 

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 388

 

Pedagógia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
bármely nemzetiségi nyelv és irodalom v. biológia v. fizika v. földrajz v.
kémia v. magyar v.
matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
(A két választandó vizsgatárgy közül legalább 
egyet emelt szinten kell teljesíteni!) 

N   200 000 Ft

L    180 000 Ft

6

A pedagógia alapszak a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódó műveltséganyag szisztematikus közvetítését, a nevelésügy elméleti és gyakorlati szakembereinek alapozó jellegű felkészítését látja el. Olyan szakembereket képez, aki a gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között képesek a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit szakszerűen átlátni és bennük közreműködni.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 287, L 305

 

Politikatudományok

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két 
választandó vizsgatárgy közül 
legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni!)
A nyelvek közül csak 
egy választható!

N   250 000 Ft

6

A politológus képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és  viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó tudományos elméleteket. A végzettek eligazodnak majd a nemzetközi szervezetek és kapcsolatok rendszerében, alkalmazni tudják az igazgatásban használatos informatikai és elektronikus kommunikációs rendszereket, ismerik az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működését, a választási rendszerek, kormányformák típusait, a politikai szocializáció, kultúra és értékek fogalmát, az EU szervezetét és működését.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 318

 

Pszichológia (magyar és angol nyelven)

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N (magyar és angol)

biológia v. magyar v.
matematika v. történelem v. ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy v. 
egy idegen nyelv (angol v. 
francia, v. német v. orosz) (A 
két választandó vizsgatárgy közül 
legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni!)
A nyelvek közül csak 
egy választható!

N magyar nyelvű 300 000 Ft

N angol nyelvű 400 000 Ft 

6
 

Olyan szakemberek képzése, akik a pszichológiatudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 380 (magyar nyelvű képzés,  336 (angol nyelvű képzés)

 

Régészet

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
történelem (emelt)
ÉS 
földrajz v. magyar v. egy idegen nyelv 
(angol v. francia v. latin
v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol)

N  200 000 Ft

L   200 000 Ft

6

A Kárpát–medence régészetének fő korszakaira vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és dokumentálására. Mindezen tevékenység arra irányul, hogy a régészek rekonstruálják a régmúlt korok gazdasági, társadalmi és szellemi életét.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 403, L 280

 

Romanisztika – francia szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

francia nyelv (emelt szintű) ÉS
angol nyelv vagy francia nyelv
vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom
vagy német nyelv vagy olasz nyelv
vagy orosz nyelv vagy román nyelv
vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom
vagy spanyol nyelv
vagy történelem
(egy idegen nyelv csak egyszer választható)

N   200 000 Ft

6

A Romanisztika Intézet Francia Tanszéke a francia nyelven és kultúrán túl, a frankofón területek irodalmát és civilizációját is oktatja. Rendszeresen fogadunk vendégtanárokat, és 16 francia és belga egyetemmel van élő Erasmus kapcsolatunk, ami rendszeres diák és oktatói cserét tesz lehetővé. Az oktatók kutatómunkáik és publikációik révén bekapcsolódnak a nemzetközi tudományos életbe. Az évente márciusban megrendezendő Frankofón Hét idején tudományos konferenciákat szervezünk, amelyek kiadvány formájában is megjelennek a tanszék sorozatában.
Hangsúlyos az üzleti szakirány oktatása.

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 375

 

Romanisztika – spanyol szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

spanyol (emelt) 
ÉS 
angol v. francia v.
latin v. magyar v. német v. 
olasz v. orosz v. román
v. történelem

N   180 000 Ft

6

A pécsi romanisztika – spanyol szakirány egyedülálló abban, hogy kiemelkedő hangsúlyt fordít a szóbeli, írásbeli, szakmai, művészi- reprezentációs kommunikáció sokoldalú, tudományos megközelíthetőségének bemutatására, a különböző közlésformák iránti érzékenység kialakítására.

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 320

 

Romológia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és  L
magyar
v. történelem
ÉS
angol v. beás v. francia
v. latin v. lovári v.
német v. olasz v. orosz
v. spanyol (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni!)

N   180 000 Ft

L   150 000 Ft

6

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a cigány/roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely ezen közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány/roma közösségek felé.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 301, L 348

 

Szabad bölcsészet

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és  L
magyar
v. történelem
ÉS
angol v. francia v. latin v.
német v. olasz v. orosz
v. spanyol(A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

N   200 000 Ft

L   150 000 Ft

6

A szabad bölcsészeten végzett hallgatók olyan szakemberek, akik k felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Etika, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia (csak nappali), kommunikáció és médiatudomány és művészettörténet szakirányok közül választhatnak a harmadik félévtől az ide járók, hogy a hozzájuk legközelebb álló tudományterületen szerezhessenek mélyrehatóbb ismereteket.

A tanszékekről bővebben itt olvashatsz: Esztétika Tanszék, Filozófia Tanszék, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék    

 

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 383, L 300

 

Szlavisztika – horvát szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. történelem 
ÉS 
angol v. francia v. horvát
nyelv v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
szerb nyelv v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. szlovák 
nyelv és irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv v. román 
nyelv v. román nyelv és 
irodalom (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)
180 000Ft 6

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a horvát nyelv és irodalom oktatása több mint 50 éves múltra tekint vissza. Egy kötelezően választható második szláv nyelv is szerepel a jelenlegi tantárgyi struktúrában. Az egyetemi szintű oktatás negyed évszázados múltja közel egy tucat nemzetközi konferencia és szimpózium megrendezését tette lehetővé. Ehhez csatlakozik a folyamatos intézményi, hazai és nemzetközi publikációs és kiadói tevékenység.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 322

 

Szlavisztika – orosz szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. történelem 
ÉS 
angol v. francia v. horvát
nyelv v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
szerb nyelv v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. szlovák 
nyelv és irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv v. román 
nyelv v. román nyelv és 
irodalom (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)
200 000Ft 6

Egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet pedig alapfokú szinten tudnak írásban és szóban használni a szlavisztika szakon végzett hallgatók. Ezen felül pedig átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a szláv kultúráról és megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  A szakon gazdasági orosz nyelvi szakértő specializáció működik.

 

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 282

 

Szociális munka

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  

L

magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

N   180 000 Ft

L   150 000 Ft

7

A szociális munkás szakképzést mint hivatást ajánljuk mindazon érettségizett fiataloknak, akik késztetést éreznek arra, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon illetve közösségeken segítsenek, azok problémáinak további szövődményeit megakadályozzák, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten és szakszerűen kívánják megoldani. A cél olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 304, L 300

 

Szociológia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

N   250 000 Ft

6

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ajánljuk azoknak is, akik a közvélemény-, a piackutatás és a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: 290

 

 

Történelem

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
történelem (emelt)
ÉS 
földrajz v. egy idegen nyelv 
(angol v. francia v. latin v. 
magyar v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol)

N  200 000Ft

L 150 000 Ft

6

A cél a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismerése, melyeket a lényeges összefüggésekre koncentrálva mutatnak be az oktatók. A magyar és az egyetemes történelmet egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetik meg, a képzés gerincét képező átfogó előadások során. Ezeket kis létszámú szemináriumokkal egészítik ki, a specializáció választásával pedig lehetőség nyílik egy szakterület alaposabb megismerésére.

 

Pontszám, amivel jelentkezni érdemes: N 280, L 282

 

 

Választható osztatlan tanári képzéseink

 

 

Az osztatlan tanárképzés keretében érettségi birtokában lehet szakpáros tanárképzésre jelentkezni.

Jelentkezni min. annyi ponttal lehet, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt. Ez idén egységesen 280 pont.

 Az osztatlan tanárképzéseknél kötelező az alkalmassági vizsga, melyről  itt lehet tájékozódni.

 A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon  gyakorlati vizsga van.

 

A vizsgák dátuma: 2018.08.21. kedd. Helyszín: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Szakjaink egy részét társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával (akik ilyen szakpárra jelentkeznek, azok augusztus 23-án a Művészet Karon vizsgáznak majd), valamint a Természettudományi Kar egyes szakjaival is. 

Meghirdetett szakpárjaink

Választható diszciplináris (nem tanári) MA képzéseink

A felvételi során min. annyi pontot kell majd elérni, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt.

Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott a mesterképzésben 50 pont a ponthatár, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

Csak olyan jelentkezéseket tudunk elfogadni, ahol az alapdiploma teljes kreditbeszámítással fogadható el a kívánt mesterszakra. Az eljárás rövidsége miatt kreditelismerési kérelmek elbírálására nincs mód.

Pontszámítás a diszciplináris (nem tanári) szakokon                

Andragógia 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területről bármely alapképzési szak.

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21. 10 óra, helyszíne: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Fsz/ A terem.

 

Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. A végzetteknek lehetősége nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

 

Anglisztika 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi beszélgetés N  250 000 Ft
L   275 000 Ft
4

Előzményként elfogadott szakok: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Utóbbi esetén szükséges egy államilag elismert felsőfokú komplex nyelvvizsga is angol nyelvből.

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

 

Az Anglisztika MA-t elvégzők képesek arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket. Megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet, ismerik az angol nyelvű országok irodalmút, kultúráját, társadalmi és politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb irányzatait, kutatási területeit és eredményeit.

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

Emberi erőforrás tanácsadó

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N  és L Felvételi elbeszélgetés

225 000 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai

Ponthatár: N 50, L 90

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21. 10 óra, helyszíne: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Fsz/ A terem.

 

 

Olyan szakemberek képzése, akik a vezetési tanácsadás egyik funkcionális területén, az emberi erőforrások területén képesek lesznek szervezetek, vállalatok számára szakszerű segítséget nyújtani. A képzésben a tanácsadással kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása mellett a tervezés, a stratégiaalkotás, a változásmenedzsment, a személyzeti munka és az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit ismerhetik meg a hallgatók. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a szervezet- és szociálpszichológia e területhez illeszkedő speciális ismereteire is. Az európai tendenciákkal összhangban hangsúlyt kap a pályaorientáció, a pályalélektan és az életúttervezés. Ezek mellett már "hagyományosan" szó lesz foglalkoztatáspolitikáról, a felnőttképzés speciális aspektusairól, az oktatás és a munkaerőpiac összefüggéseiről. A gyakorlati jellegű ismeretek körében kiemelhető a tanácsadói és a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, illetve nagy hangsúlyt kapnak a tanácsadási módszerek. A tantervben követelményként jelenik meg szakmai gyakorlat elvégzése, ahol az elméletben tanultak kipróbálására, elmélyítésére kerülhet sor. 

 

Esztétika

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi elbeszélgetés

247 500 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: szabad bölcsészet alapképzési szak. Szükséges továbbá egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga is valamely élő nyelvből.

Ponthatár: 85

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

 

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk,

- akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni

- akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre

- akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások

- akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira

- akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni

- és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

Filozófia    

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N  

N   250 000 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: szabad bölcsészet alapképzési szak.

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra illetve filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

Könyvtártudomány

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: informatikus könyvtáros alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros szak. 

 

Ponthatár: N 50, L 90

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21. 10 óra, helyszíne: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Fsz/ A terem.

 

A végzett hallgatók aktívan részt vehetnek a könyvtárak, a tájékoztató, illetve az információs intézmények hagyományos és digitális információs forrásai kiépítésében és működtetésében. A nemzetközi, illetve nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával közreműködnek a kutatási és fejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen információs infrastrukturális feltételek megteremtésében és kreatív hasznosításában.

 

 

 

Kulturális mediáció

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

 

Ponthatár: 92

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.  10 óra, helyszíne: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Fsz/ A terem.

 

kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

 

 

Kulturális örökség tanulmányok 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok. 

 

Ponthatár: 90

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21. 10 óra, helyszíne: Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B Fsz/ A terem.

 

A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

 

 

 

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N Felvételi beszélgetés

450 000 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak és nemzetközi igazgatási alapképzési szak

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.  

 

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

Néprajz

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi beszélgetés N  260 000 Ft
L   250 000 Ft
4

Előzményként elfogadott szakok: néprajz alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk)

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.  

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén.

 

 A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

Neveléstudományi

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 250 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.

 

Ponthatár: 74

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

Politikatudomány

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

Felvételi beszélgetés 300 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok:  a politológia, a politikatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, a közigazgatás-szervező és az igazgatásszervező alapképzési szakok. 

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlatialkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrierkialakítására politikatudományi posztgraduálisműhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

 

Pszichológia (angol nyelven)

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

Felvételi beszélgetés 500 000 Ft 4

A szakon csak Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció választható.

Entrance exam

For the entrance exam a motivational letter and a research proposal in the field of counselling or school psychology have to be submitted. The research proposal should be 4000-6000 characters (with spaces), and should cover the goals, the theoretical background (literature), the hypotheses and the planned methods of the research. During the exam these two documentations will be discussed. As part of the exam the applicants will be provided a case in the field of counselling and school psychology. Through this assignment the examination board will check the applicants’ attitudes and understanding of psychological problems. The professional solutions of the given cases are not expected. The examination board will evaluate the applicants' language proficiency as well.

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

Régészet   

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N

Felvételi beszélgetés 280 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szak: történelem alapképzési szak régészet szakiránya vagy specializációja

 

Ponthatár: 50

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 16. csütörtök

 

A 2010-ben megindult MA-képzés keretében a „Római provinciák régészete” és a „Kora keresztény régészet” szakirányokon olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

Romológia 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 250 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: romológia alapképzési szak.

Ponthatár: 50

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

A képzés célja olyan okleveles romológus (beás nyelv és kultúra vagy romani nyelv és kultúra vagy cigány kisebbségi népismeret szakirány) szakemberek képzése, akik ismerik a cigány/roma nép kultúráját (beleértve a nyelvet), történetét Magyarországon és Európa többi országában, szokásait, hagyományait, jogi és szociális helyzetét. A végzettek felkészülnek arra, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti, szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek, majd önállóan is végezzenek, illetve vezessenek kutatásokat. Megszerzett ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

Szociális munka

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 400 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a  szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak

 

Ponthatár: 80

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

Szociológia

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L

Felvételi beszélgetés vagy

alapdiploma értékének kétszerezése

250 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

 

Ponthatár: N 50, L 96

 

A felvételi vizsga dátuma: 2018. augusztus 21.

 

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás, stb.) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

Választható tanári MA képzéseink

A felvételi során min. annyi pontot kell majd elérni, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt.

A tanárképzés ára: 330 000 Ft / félév,

 

Pontszámítás a tanári szakokon 

 

Felvételi vizsga

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek mentesülnek)és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező – a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) – kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

A szakterületi ismeretekhez a tanár szak neve melletti „felvételi témakörök” link alatt tájékozódhat.

 

A tanári pályára való alkalmasság, motiváció bemutatásához segédletet itt talál

 

Levelező munkarendben meghirdetett 2 féléves képzéseink 

Ide azokat várjuk, akik diszciplináris (egyetemi vagy mester) szakon szerett oklevelüket azonos szakon tanári szakképzettséggel szeretnék kiegészíteni, illetve azokat, akik főiskolai szintű oklevelük szintjét emelnék.

 

 

horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja 
könyvtárostanár      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja 
olasztanár      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja 
romológiatanár      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja 

 

Levelező munkarendben meghirdetett 4 féléves képzéseink

Ide azokat várjuk, akik már rendelkeznek tanári oklevéllel és most újabb szakon szeretnének tanári szakképzettséget szerezni.

 

 

könyvtárostanár      Ponthatár: 90 a felvételi témaköröket itt találja 
magyartanár      Ponthatár: 83 a felvételi témaköröket itt találja
romológiatanár      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára      Ponthatár: 81 a felvételi témaköröket itt találja

 

 

Levelező munkarendben meghirdetett 5 féléves képzéseink

Ide azokat várjuk, a tanító oklevéllel rendelkezőket.

romológiatanár      Ponthatár: 50 a felvételi témaköröket itt találja

   


Így találtok ide: "pótfelvételi", "btk pótfelvételi", "pte pótfelvételi", "pótfelvételi szakok", "pte btk pótfelvételi szakok", "ba pótfelvételi", "ma pótfelvételi", "fsz pótfelvételi", "kommunikáció pótfelvételi", "magyar pótfelvételi", "történelem pótfelvételi", "anglisztika pótfelvételi"