Nem jelentkeztél, nem vettek fel?

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
A HIVATALOS MEGHIRDETÉSEK 2018. JÚLIUS 27-ÉN JELENNEK MEG A WWW.FELVI.HU OLDALON.

Semmi baj, osztatlan tanár, alap- és mesterképzésben is rengeteg szak közül választhatsz a PTE BTK-n!

Előreláthatóan 2018. július 27-én válik elérhetővé a felvi.hu felülete, melyen a jelentkezésedet augusztus 6-ig adhatod le – azaz jelentkezni csak elektronikusan lehet, papíron nem! -, majd augusztus 24-én este várható a ponthatárok ismertetése. A pótfelvételi során csak egy szakot választhatsz, önköltséges képzésben, tehát a döntésedet jól fontold meg. A jelentkezés ingyenes és csak azok élhetnek a lehetőséggel, akik a most lezárult felvételi eljárásban nem jelentkeztek sehová, vagy egy intézménybe sem nyertek felvételt. Tehát: bárki jelentkezhet, aki a most lezárult felvételi eljárásban nem nyert felvételt sehova (vagy azért, mert kevés volt a pontja, vagy azért, mert nem is adott be jelentkezést sehova).

A pótfelvételire azoknak érdemes jelentkezniük, akik rendelkeznek annyi ponttal, amennyi a most záruló általános eljárásban az önköltséges szakon kialakult. Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott az alap- és osztatlan képzésben 280 pont, a mesterképzésben 50 pont a ponthatár, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

A mesterképzésbe vagy az osztatlan tanár szakokra vágyók még egy fontos dátumot jegyezzenek meg: 2018. augusztus 14-21. között fog a felvételi vizsgájukra sor kerülni, a pontos dátumról e-mailben értesítjük majd jelentkezőinket.

Az alábbiakban megtalálhatod a választható képzéseink teljes listáját, a honlap további menüpontjai alatt pedig segítséget nyújtunk a felvételi eljáráshoz és egy kis ízelítőt adunk a Rád váró pécsi egyetemista életből. Reméljük, szeptembertől hallgatónkként üdvözölhetünk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán!

Választható BA képzéseink 

A  képzésekre való bejutáshoz rendelkezni kell minimum egy, az adott szakra meghatározott emelt szintű érettségivel. Ez alól kivételt képeznek azok az alapképzésre jelentkezők, akik már rendelkeznek felsőoktatásban szerzett oklevéllel. Bővebben erről itt.

Jelentkezni min. annyi ponttal lehet, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt. Ennek eldöntésében a pontszámító kalkulátor segíthet.

Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott az alap- és osztatlan képzésben 280 pont, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

 

 

 

Anglisztika

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
angol (emelt)
ÉS 
francia v. latin v. magyar v. német v.
v. olasz v. orosz v. spanyol
v. történelem

L   180 000 Ft

6

A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a nyelv, különös tekintettel az angol érdekel és nyitottak a brit és amerikai kultúra iránt. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott az angol-amerikai irodalomban.

 

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

 

Germanisztika – német és német nemzetiségi szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és  L
német (emelt) v. német
nemzetiségi (emelt) v.
német nemzetiségi
nyelv és irodalom (emelt)
ÉS 
angol v. francia v.
latin v. magyar v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol
v. történelem
Egy nyelv csak egyszer választható!

N   180 000 Ft

L   150 000 Ft

6

A germanisztika szakosok a német nyelvtudás mellett az általános társadalomtudományi témakörökben is kimerítő ismereteket szerezhetnek, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Német szakfordítói specializáció vagy modern német irodalom és kultúra specializáció közül választhatnak a hallgatók, de minor szakot is felvehetnek, hogy más tudományterületekbe is betekintést nyerhessenek. A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a germán kultúra és nyelvcsalád érdekel, valamint indíttatást éreznek annak átadására, népszerűsítésére.

 

 

Kommunikáció és médiatudomány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

190 000 Ft   

6

A kommunikációs képzés 1992 óta folyik a Karon, és rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb formája lett, mely pozícióját ma is őrzi. Markáns társadalomtudományos megközelítésmód jellemzi, és folyamatosan reagál a kommunikáció gyorsan átalakuló jelenségszféráján belüli változásokra, illetőleg a munkaerőpiac viharos átstrukturálódására. A cél olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akik átlátják a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a média fontosabb intézményeit és felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben a kommunikációs munka végzésére.

 

 

 

Magyar

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar (emelt)
ÉS 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv (angol v. 
francia v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol)

N   180 000 Ft

L    150 000 Ft

6

A magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek a magyar szakosok, valamint betekintést nyerhetnek az irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárásokba, melyek elengedhetetlenek a képzésük második ciklusban történő folytatásához.

A tanszékről bővebben ittitt és itt olvashatsz.

 

 

 

Nemzetközi tanulmányok

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)
 

N   190 000 Ft

6

A nemzetközi tanulmányok alapszak az Európai Unió, a nemzetközi rendszerek és Magyarország nemzetközi környezetének szakértőit képzi. A cél, hogy a szakon diplomát szerzett hallgatok a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek legyenek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non–profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél.

 

 

 

Néprajz

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar és
történelem (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

N 170 000 Ft

L 150 000 Ft

6

A néprajz szakon az etnográfia, a folklorisztika és a kulturális antropológia elméleti ismereteinek elsajátításán túl hangsúlyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás módszereinek elsajátítása és a terepkutatás. Cél a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni.

 

 

 

Ókori nyelvek  és kultúrák [klasszika-filológia]

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

magyar nyelv és irodalom v. történelem
ÉS 
angol v. francia v.
latin v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol
v. újgörög
(A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

 

N   180 000 Ft

6

A végzettek alkalmasak az antik mitológia, irodalom és művészet, tágabban az antik kultúra magas szintű közvetítésére a kulturális életben (pl. könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók, média), a szakirányuknak megfelelő (görög-latin) legalább középszintű idegen nyelvtudás használatára; az ókori kultúrák ismeretét igénylő, idegenforgalmi-turisztikai jellegű munkakörök ellátására.

 

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

 

 

Pedagógia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

bármely nemzetiségi nyelv és irodalom v. biológia v. fizika v. földrajz v.
kémia v. magyar v.
matematika v. természettudomány v. történelem v. egy idegen nyelv
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
(A két választandó vizsgatárgy közül legalább 
egyet emelt szinten kell teljesíteni!) 

N   180 000 Ft

6

A pedagógia alapszak a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódó műveltséganyag szisztematikus közvetítését, a nevelésügy elméleti és gyakorlati szakembereinek alapozó jellegű felkészítését látja el. Olyan szakembereket képez, aki a gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között képesek a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit szakszerűen átlátni és bennük közreműködni.

 

 

 

Politikatudományok

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két 
választandó vizsgatárgy közül 
legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni!)
A nyelvek közül csak 
egy választható!

N   190 000 Ft

L 150 000 Ft

6

A politológus képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és  viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó tudományos elméleteket. A végzettek eligazodnak majd a nemzetközi szervezetek és kapcsolatok rendszerében, alkalmazni tudják az igazgatásban használatos informatikai és elektronikus kommunikációs rendszereket, ismerik az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működését, a választási rendszerek, kormányformák típusait, a politikai szocializáció, kultúra és értékek fogalmát, az EU szervezetét és működését.

 

 

 

Pszichológia (magyar és angol nyelven)

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N (magyar és angol)

L (magyar)

biológia v. magyar v.
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (angol v. 
francia, v. német v. orosz) (A 
két választandó vizsgatárgy közül 
legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni!)
A nyelvek közül csak 
egy választható!

N 285 000 Ft

L 250 000 Ft

N angol nyelvű 400 000 Ft 

6
 

Olyan szakemberek képzése, akik a pszichológiatudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására.

 

 

 

Régészet

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
történelem (emelt)
ÉS 
földrajz v. magyar v. egy idegen nyelv 
(angol v. francia v. latin
v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol)

N  200 000Ft

L 200 000 Ft (5 fő alatt nem indítható)

6

A Kárpát–medence régészetének fő korszakaira vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és dokumentálására. Mindezen tevékenység arra irányul, hogy a régészek rekonstruálják a régmúlt korok gazdasági, társadalmi és szellemi életét.

 

 

 

Romanisztika – spanyol szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

spanyol (emelt) 
ÉS 
angol v. francia v.
latin v. magyar v. német v. 
olasz v. orosz v. román
v. történelem

N   180 000 Ft

6

A pécsi romanisztika – spanyol szakirány egyedülálló abban, hogy kiemelkedő hangsúlyt fordít a szóbeli, írásbeli, szakmai, művészi- reprezentációs kommunikáció sokoldalú, tudományos megközelíthetőségének bemutatására, a különböző közlésformák iránti érzékenység kialakítására.

A tanszékről bővebben itt olvashatsz.

 

 

 

Romológia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és  L
magyar
v. történelem
ÉS
angol v. beás v. francia
v. latin v. lovári v.
német v. olasz v. orosz
v. spanyol (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni!)

N   180 000 Ft

L   150 000 Ft

6

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a cigány/roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely ezen közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány/roma közösségek felé.

 

 

 

 

Szabad bölcsészet

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és  L
magyar
v. történelem
ÉS
angol v. francia v. latin v.
német v. olasz v. orosz
v. spanyol(A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)

N   180 000 Ft

L   150 000 Ft

6

A szabad bölcsészeten végzett hallgatók olyan szakemberek, akik k felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Etika, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány és művészettörténet (csak nappali) szakirányok közül választhatnak a harmadik félévtől az ide járók, hogy a hozzájuk legközelebb álló tudományterületen szerezhessenek mélyrehatóbb ismereteket.

A tanszékekről bővebben itt olvashatsz: Esztétika Tanszék, Filozófia Tanszék, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék

 

 

 

Szlavisztika – orosz szakirány

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N
magyar v. történelem 
ÉS 
angol v. francia v. horvát
nyelv v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
szerb nyelv v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. szlovák 
nyelv és irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv v. román 
nyelv v. román nyelv és 
irodalom (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!)
180 000Ft 6

Egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet pedig alapfokú szinten tudnak írásban és szóban használni a szlavisztika szakon végzett hallgatók. Ezen felül pedig átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a szláv kultúráról és megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  A szakon gazdasági orosz nyelvi szakértő specializáció működik.

 

 

 

Szociális munka (magyar és angol nyelven)

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  (magyar és angol)

L (magyar)

magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

N   165 000 Ft

L   150 000 Ft

N angol 270 000 Ft (5 fő alatt nem indítható)

7

A szociális munkás szakképzést mint hivatást ajánljuk mindazon érettségizett fiataloknak, akik késztetést éreznek arra, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon illetve közösségeken segítsenek, azok problémáinak további szövődményeit megakadályozzák, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten és szakszerűen kívánják megoldani. A cél olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére.

 

 

 

Szociológia

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N  és L
magyar v. matematika
v. társadalomismeret
v. történelem
v. egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz,
orosz, spanyol) (A két választandó 
vizsgatárgy közül legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni!) A nyelvek 
közül csak egy választható!

N   190 000 Ft

L   160 000 Ft

6

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ajánljuk azoknak is, akik a közvélemény-, a piackutatás és a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni.

 

 

 

Történelem

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

A

N és L
történelem (emelt)
ÉS 
földrajz v. egy idegen nyelv 
(angol v. francia v. latin v. 
magyar v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol)

N  180 000Ft

L 150 000 Ft

6

A cél a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismerése, melyeket a lényeges összefüggésekre koncentrálva mutatnak be az oktatók. A magyar és az egyetemes történelmet egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetik meg, a képzés gerincét képező átfogó előadások során. Ezeket kis létszámú szemináriumokkal egészítik ki, a specializáció választásával pedig lehetőség nyílik egy szakterület alaposabb megismerésére.

 

 

 

Választható osztatlan tanári képzéseink

 

 

Az osztatlan tanárképzés keretében érettségi birtokában lehet szakpáros tanárképzésre jelentkezni.

Jelentkezni min. annyi ponttal lehet, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt.

 Az osztatlan tanárképzéseknél kötelező az alkalmassági vizsga, melyről  itt lehet tájékozódni.

 A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon  gyakorlati vizsga van.

 

A vizsgák dátuma: 2017.08.21. hétfő. Helyszín: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Szakjaink egy részét társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával (akik ilyen szakpárra jelentkeznek, azok augusztus 23-án a Művészet Karon vizsgáznak majd), a Felnőttképzési Kar könyvtárostanár szakjával valamint a Természettudományi Kar egyes szakjaival is.

Meghirdetett szakpárjaink

Választható diszciplináris (nem tanári) MA képzéseink

A felvételi során min. annyi pontot kell majd elérni, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt.

Amennyiben az önköltséges forma nem indult (tehát n.i. látható a ponthatár helyén), ott a mesterképzésben 50 pont a ponthatár, ami alatt jelentkezni nem érdemes.

Csak olyan jelentkezéseket tudunk elfogadni, ahol az alapdiploma teljes kreditbeszámítással fogadható el a kívánt mesterszakra. Az eljárás rövidsége miatt kreditelismerési kérelmek elbírálására nincs mód.

Pontszámítás a diszciplináris (nem tanári) szakokon                

Anglisztika 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Utóbbi esetén szükséges egy államilag elismert felsőfokú komplex nyelvvizsga is angol nyelvből.

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

 

Az Anglisztika MA-t elvégzők képesek arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket. Megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet, ismerik az angol nyelvű országok irodalmút, kultúráját, társadalmi és politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb irányzatait, kutatási területeit és eredményeit.

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Esztétika

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi elbeszélgetés

247 500 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: szabad bölcsészet alapképzési szak. Szükséges továbbá egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga is valamely élő nyelvből.

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

 

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk,

- akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni

- akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre

- akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások

- akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira

- akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni

- és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

Filozófia    

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L  

N   225 000 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: szabad bölcsészet alapképzési szak.

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra illetve filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

Francia nyelv, irodalom és kultúra

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a romanisztika alapképzési szak francia szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Utóbbi esetén szükséges egy államilag elismert felsőfokú komplex nyelvvizsga is francianyelvből..

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó, a közigazgatás és a kulturális élet számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Kommunikáció- és médiatudomány

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N  és  L Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, ennek minor változata (50 kredites blokk), a szabad bölcsészet alapképzési szak kommunikáció és médiatudomány szakiránya valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között 

 

A program célja a kommunikáció és média területén járatos szakemberek képzése. A mesterszakot végzettek átfogó képpel rendelkeznek a kommunikáció és a média színtereiről és intézményeiről, melynek alapján felkészültek a fenti intézmények működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. A szak két választható szakiránnyal indul. A kultúratudomány szakirány a posztmodern társadalmak kommunikációs folyamatainak jelenségeit, főbb területeit vizsgálja, a médiatudomány pedig e társadalmak jellegzetes médiarendszereivel, a mediális átalakulásokkal foglalkozik.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N  és  L Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, ennek minor változata (50 kredites blokk), továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására, elkülönítve azt más olvasásmódoktól; átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét, a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit; elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. Ismerik a nyelvhasználat, a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét, a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását, a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

 

Nemzetközi tanulmányok

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N Felvételi beszélgetés

225 000 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak és nemzetközi igazgatási alapképzési szak

 

 

A felvételi vizsga dátuma:  2017. augusztus 14-21. között 

 

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. 

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

Néprajz

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: néprajz alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk)

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén.

 

 A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Neveléstudományi

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.

 

 

A felvételi vizsga dátuma:  2017. augusztus 14-21. között 

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

Politikatudomány

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N  és  L Felvételi beszélgetés 225 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok:  a politológia, a politikatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, a közigazgatás-szervező és az igazgatásszervező alapképzési szakok. 

 

A felvételi vizsga dátuma:  2017. augusztus 14-21. között

 

 

A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlatialkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrierkialakítására politikatudományi posztgraduálisműhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

 

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

 

Régészet   

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L

Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szak: történelem alapképzési szak régészet szakiránya vagy specializációja

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A 2010-ben megindult MA-képzés keretében a „Római provinciák régészete” és a „Kora keresztény régészet” szakirányokon olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

 

Romológia 

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: romológia alapképzési szak.

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan okleveles romológus (beás nyelv és kultúra vagy romani nyelv és kultúra vagy cigány kisebbségi népismeret szakirány) szakemberek képzése, akik ismerik a cigány/roma nép kultúráját (beleértve a nyelvet), történetét Magyarországon és Európa többi országában, szokásait, hagyományait, jogi és szociális helyzetét. A végzettek felkészülnek arra, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti, szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek, majd önállóan is végezzenek, illetve vezessenek kutatásokat. Megszerzett ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Szociális munka

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 330 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a  szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak

 

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között 

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Szociálpolitika

Képzési szint Munkarend Felvételi beszélgetés Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

L Felvételi beszélgetés 330 000 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: a  szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

 

 

A felvételi vizsga dátuma:  2017. augusztus 14-21. között

 

 

A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására.

A tanszékről bővebben itt olvashat.

 

 

 

 

Szociológia

Képzési szint Munkarend Felvételi vizsgakövetelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L

Felvételi beszélgetés vagy

alapdiploma értékének kétszerezése

247 500 Ft 4

Előzményként elfogadott szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás, stb.) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat.  

 

 

 

 

Történelem

Képzési szint Munkarend Érettségi követelmény Önköltség (/félév) Képz. idő (félév)

M

N és L

N   247 500 Ft

4

Előzményként elfogadott szakok: történelem alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

 

A felvételi vizsga dátuma: 2017. augusztus 14-21. között

 

A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza doktori iskolába való továbblépést. Képzésünk a kis létszám okán lehetőséget nyújt arra, hogy tutori rendszerben az önálló kutatások segítésére helyezze a hangsúlyt, így kontaktórákat mérsékelt számban látogatnak a hallgatók. Minden hallgató egy speciális programban tanul, vagyis kizárólag az érdeklődésének megfelelő korszakkal foglalkozik a 4 szemeszter során így lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Más egyetemektől eltérően az MA nem a BA ismétlését jelenti.

 

A tanszékről bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

Választható tanári MA képzéseink

A felvételi során min. annyi pontot kell majd elérni, amennyi a most lezárult felvételi eljárásban az adott szak önköltséges változatára kialakult ponthatár volt.

 

Pontszámítás a tanári szakokon 

 

Felvételi vizsga

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek mentesülnek)és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező – a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) – kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

A szakterületi ismeretekhez a tanár szak neve melletti „felvételi témakörök” link alatt tájékozódhat.

 

A tanári pályára való alkalmasság, motiváció bemutatásához segédletet itt talál

 

Levelező munkarendben meghirdetett 2 féléves képzéseink 

Ide azokat várjuk, akik diszciplináris (egyetemi vagy mester) szakon szerett oklevelüket azonos szakon tanári szakképzettséggel szeretnék kiegészíteni, illetve azokat, akik főiskolai szintű oklevelük szintjét emelnék.

 

 

horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja 
magyartanár a felvételi témaköröket itt találja 
német- és nemzetiségi német nyelv  és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja 
olasz nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára a felvételi témaköröket itt találja 

 

 

 

Levelező munkarendben meghirdetett 4 féléves képzéseink

Ide azokat várjuk, akik már rendelkeznek tanári oklevéllel és most újabb szakon szeretnének tanári szakképzettséget szerezni.

 

 

francia nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja 
horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja
magyartanár a felvételi témaköröket itt találja
média-, mozgókép és kommunikációtanár  a felvételi témaköröket itt találja
német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja
német nyelv és kultúra tanára a felvételi témaköröket itt találja
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára a felvételi témaköröket itt találja 
 

 


Így találtok ide: "pótfelvételi", "btk pótfelvételi", "pte pótfelvételi", "pótfelvételi szakok", "pte btk pótfelvételi szakok", "ba pótfelvételi", "ma pótfelvételi", "fsz pótfelvételi", "kommunikáció pótfelvételi", "magyar pótfelvételi", "történelem pótfelvételi", "anglisztika pótfelvételi"